Värmlandskooperativen

Tack till Värmlandskooperativen som har anslutit sig till Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”Värmlandskooperativen vill medverka till ett jämställt Värmland. Vår ”ingång” i detta arbete är den kooperativa idén vilken vilar på av Internationella Kooperativa Alliansens principer, IKA. Principer vilka tydligt utgår från människors lika värde liksom demokratiska beslutsfattande. Vi menar att kooperativa företag bygger en bättre värld och i Värmland vill vi på motsvarande vis bidra till bl.a. jämställdhet i näringslivet, föreningslivet och i andra sammanhang vari kooperation kan göra skillnad.”

> Läs mer om Värmlandskooperativen.

Kontaktperson: Lena Karlsson, Lena.karlsson@coopvarmland.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.