Värmlandskooperativen

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Värmlandskooperativen vill medverka till ett jämställt Värmland. Vår ”ingång” i detta arbete är den kooperativa idén vilken vilar på av Internationella Kooperativa Alliansens principer, IKA. Principer vilka tydligt utgår från människors lika värde liksom demokratiska beslutsfattande. Vi menar att kooperativa företag bygger en bättre värld och i Värmland vill vi på motsvarande vis bidra till bl.a. jämställdhet i näringslivet, föreningslivet och i andra sammanhang vari kooperation kan göra skillnad.”

> Mer information om Värmlandskooperativen.

Kontaktperson: Lena Karlsson, Lena.karlsson@coopvarmland.se, 070-688 74 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.