RF-SISU Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”RF-SISU Värmland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla maktstrukturer och maskulinitetsnormer inom idrotten och därmed forma ett mer jämställt Idrottsvärmland.  Vi jobbar för ett jämställdhetsperspektiv utifrån idrottens strategiarbete där det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.”

> Mer information om RF-SISU Värmland .

Kontaktperson: Emma Gustafsson, emma.gustafsson@rfsisu.se, 010-476 47 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.