Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Vi är glada över att kunna välkomna Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna med följande motivering:

”Vi jobbar för ett jämställdhetsperspektiv utifrån idrottens strategiarbete; Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund, Idrott i förening och Idrotten gör Sverige starkare. Vi bidrar med att den värmländska idrotten når jämställdhetsmålen 2017; att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ och alla ledarfunktioner är representerade med minst 40 procent. Vi erbjuder utbildningsinsatser, inte minst i 4R metoden för att våra resurser ska användas ur ett acceptabelt genusperspektiv.”

> Läs mer om jämställdhetsarbetet inom Värmlands Idrottsförbund.

Kontaktperson: Emma Gustafsson, emma.gustafsson@rfsisu.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.