Värmlands Folkblad

Tack för er anslutning och ert bidrag från Värmlands Folkblad:

”Vi lovar att vi ska agera kraftfullt för att skapa ett företag präglat av jämställdhet, mångfald och tolerans, något som kommer vara gynnsamt för vår långsiktiga utveckling. Vi ska sträva efter en jämn könsfördelning i organisationen och vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier. Dessutom ska vi i vårt dagliga nyhetsarbete sträva efter att jämställdhet och mångfald syns i våra kanaler och i opinionsbildningen.”

Läs mer på Värmlands Folkblads webbplats.

Kontaktperson: morgan.schmidt@vf.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.