Vänsterpartiet Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts eller vilka möjligheter hon eller han har. Vår politik genomsyras av att vi vill ha ett jämställt Värmland och det kommer vi fortsätta arbeta för.”

> Mer information om Vänsterpartiet Värmland.

Kontaktperson: Siri Hasting, varmland@vansterpartiet.se, 070-899 35 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.