Tjejjouren Miriam

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Tjejjouren Miriam är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om jämställdhet och verka för ett mer jämställt samhälle ur ett feministiskt och normkritiskt perspektiv. Föreningens syfte är också att stötta och stärka unga som identifierar sig som tjejer i Arvika, Värmland och hela Sverige, samt hjälpa dem förbättra sin situation. Verksamhet präglas av en medvetenhet om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsvariation och dessa faktorers påverkan på människors liv.

Detta gör vi bland annat genom:

–  möten med vår målgrupp på olika evenemang

–  föreläsningar och workshops

–  aktivt arbete med informationsspridning på sociala medier

–  samverkan i olika projekt med olika samarbetspartners

–  anonymt chatt- och mailstöd”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.