Tietoevry

Varmt välkomna till Tietoevry som har anslutit sig till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”På Tietoevry är vi övertygade om att mångfald är en framgångsfaktor för att skapa en nytänkande och innovativ atmosfär. Det hjälper oss att förbättra vår förmåga att tänka annorlunda och ändra perspektiv på de utmaningar som våra kunder står inför. Vår kultur präglas av öppenhet och kreativitet som bidrar till att skapa en dynamisk organisation med en blandning av individer, kompetenser och personligheter som kompletterar varandra. Vi är särskilt stolta över våra jämställdhetsinitiativ och ansträngningar att attrahera och engagera fler kvinnor till branschen.

I november 2015, fick Tieto Sverige som första IT-bolag i världen, en jämställdhetscertifiering från den schweiziska stiftelsen EDGE. Certifieringen är en internationellt erkänd standard och baseras på en omfattande genomlysning av företagens verksamhet i fem kategorier: lika lön, flexibelt arbete, ledarskap/mentorskapsprogram, kultur och rekrytering/befordran.”

> Läs mer om EDGE-certifieringen.

> Läs mer om Tietoevrys mångfaldsarbete.

> How can gamification increase diversity.

Kontaktperson: Jenny Hagström, Head of SW Engineering Telecom & Public 4 Tietoevry Transform , Sweden

Mobile +46 (0) 727007553, jenny.hagstrom@tietoevry.com