Teknik i Väst

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi vill aktivt arbeta för en jämställd arbetsplats och sätter fokus på frågan genom planerade aktiviteter på våra avdelningar. Vi planerar också att revidera vår mall för utvecklingssamtal utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I arbetet med vår nya webbplats vägs jämställdhetsperspektivet in, bland annat i val av bilder.”

> Mer information om Teknik i Väst.

Kontaktperson: Veronica Nordenberg, veronica.nordenberg@arvika.se, 0570-816 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.