Teknik i Väst

Vi välkomnar Teknik i Väst till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi vill aktivt arbeta för en jämställd arbetsplats och sätter fokus på frågan genom planerade aktiviteter på våra avdelningar. Vi planerar också att revidera vår mall för utvecklingssamtal utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I arbetet med vår nya webbplats vägs jämställdhetsperspektivet in, bland annat i val av bilder.”

> Läs mer om Teknik i Väst

Kontaktperson: Veronica Nordenberg, veronica.nordenberg@arvika.se, 0570-816 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.