Studiefrämjandet i Örebro och Värmlands län

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Studiefrämjandet ska vara en progressiv kraft. Som ett av de största studieförbunden vill vi verka för frigörelse och utveckling – i människors liv och i samhället i stort. Demokrati och alla människors lika värde är vår idégrund. Alla människor bär på möjligheter och förmåga att – tillsammans – utvecklas som individer och ta aktiv del i samhället. Studiefrämjandets huvuduppgift är att stödja folkbildande processer som gör att fler involveras, engagerar sig, når insikt, ställer krav och tar ansvar. Studiefrämjandets ambition är att med folkbildning bidra till ett hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhet genomsyrar vår samhällssyn och inkluderas i all verksamhet. Studiefrämjandets strategiska mål och prioriteringar utgår från de utmaningar vi ser att samhället nu står inför. Ur Studiefrämjandets Strategiska mål 2016-2021.”

> Mer information om Studiefrämjandet i Värmland.

Kontaktperson: Maria Coldén, maria.colden@studieframjandet.se, 0550-184 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.