Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Vi välkomnar Studieförbundet Vuxenskolan Värmland som en del av Ett jämställt Värmland. De beskriver sitt bidrag så här:

”SV Värmland vill genom sin verksamhet påverka att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att vara aktiva medborgare och få ökat inflytande över det egna livet.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson:  lisa.lyckborn@sv.se, 0570-14317

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.