Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”SV har alla människors lika värde och rättigheter som en viktig del av vår värdegrund. Vi vill stärka demokratin genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, och ge varje människa möjlighet att växa. SV Värmland Vi driver just nu ”Jämställd folkbildning”, ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att skapa en folkbildning på lika villkor för alla, oavsett könstillhörighet eller könsidentitet.

Projektet är en förstudie som ska resultera i en utbildningsmodell som är tänkt att ge kunskap och verktyg till personal, cirkelledare, kulturprogramsarrangörer och övriga knutna till SV Värmland att arbeta normkritiskt och jämställt i sitt ledarskap och arrangörskap. Målet är att SV ska kunna erbjuda ett jämställt utbud av folkbildning och i förlängningen kunna bidra till en mer jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen. Modellen har en normkritisk utgångspunkt och sprider kunskap om jämställdhet och normkritik, ger målgruppen en ökad förståelse för vad jämställdhet är samt ger praktiska verktyg för att motverka de normer som reproducerar skillnaden i makt och inflytande mellan könen.”

> Mer information om Studieförbundet Vuxenskolan Värmland.

Kontaktperson: Ann-Charlotte Kilhage, ann.charlotte.kilhage@sv.se, 0570-143 17 .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.