Studieförbundet Bilda Svealand

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som bildningsförbund har vi i uppdrag att stärka demokrati och jämställdhetsarbete samt att motverka diskriminering rörande bland annat kön, etnicitet, hbtq och funktionshinder. Vi skapar gränsöverskridande mötesplatser, frizoner, där vi vill ge utrymme för normkritiskt tänkande och arbete med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Genom kultur och kreativa uttryckssätt skapar vi insikt om ojämlika strukturer och omedvetna mönster.”

> Mer information om Studieförbundet Bilda Svealand.

Kontaktperson: David Kempe, david.kempe@bilda.nu, 019-760 62 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.