Studieförbundet Bilda Svealand

Vi hälsar Studieförbundet Bilda Svealand varmt välkomna till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Som bildningsförbund har vi i uppdrag att stärka demokrati och jämställdhetsarbete samt att motverka diskriminering rörande bland annat kön, etnicitet, hbtq och funktionshinder. Vi skapar gränsöverskridande mötesplatser, frizoner, där vi vill ge utrymme för normkritiskt tänkande och arbete med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Genom kultur och kreativa uttryckssätt skapar vi insikt om ojämlika strukturer och omedvetna mönster.”

> Läs mer om Studieförbundet Bilda Svealand.

Kontaktperson: Theresa Widjeskog-Ahlman, theresa.widjeskog-ahlman@bilda.nu, 054-19 61 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.