Storfors kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”I tidningsartiklar och på webben använder vi jämställda bilder. Arbetskläder till alla oavsett arbetsområde. Minskar antalet underställd personal för chefer i kvinnodominerade yrken.”

> Mer information om Storfors kommun.

Kontaktperson: Dzana Pranjic, Dzana.Pranjic@storfors.se, 0550-651 36.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.