Storfors kommun

Vi välkomnar Storfors kommun som en del av Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”I tidningsartiklar och på webben använder vi jämställda bilder. Arbetskläder till alla oavsett arbetsområde. Minskar antalet underställd personal för chefer i kvinnodominerade yrken.”

> Läs mer om Storfors kommun.

Kontaktperson: Dzana Pranjic, Dzana.Pranjic@storfors.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.