Storfors kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Storfors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa framtida kompetensförsörjning genom att föregå med gott exempel och utgöra en attraktiv arbetsplats genom ett utvecklat kvalitetsarbete och en god arbetsmiljö. Viktiga delar i arbetet är god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald.”

> Mer information om Storfors kommun.

Kontaktperson: Dzana Pranjic, Dzana.Pranjic@storfors.se, 0550-651 36.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.