Stora Enso Skoghalls Bruk

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”En förutsättning för att vi på Skoghalls Bruk ska uppnå våra högt ställda mål och vara det världsledande kartongbruket är att vi använder oss av den mångfald av kunskap, erfarenhet, och egenskaper som alla våra medarbetare besitter.  Det är viktigt att vara en attraktiv och modern arbetsplats för alla våra nuvarande och blivande medarbetare. Vi arbetar därför för kvinnors och mäns lika rätt inom alla områden på Skoghalls Bruk och är övertygade om att arbetet både berikas och effektiviseras om kvinnor och män arbetar tillsammans på lika villkor. Vi har höga ambitioner när det gäller mångfald. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med skiftande bakgrund. Mångfald, precis som jämställdhet, ska eftersträvas på alla nivåer i hela organisationen och bidra till vår verksamhets utveckling.”

> Mer information om Stora Enso Skoghalls Bruk.

Kontaktperson: Kristin Johansson, kristin.johansson@storaenso.com, 0722-377 740.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.