Stiftelsen Inova i Wermland

Stiftelsen Inova i Wermland är ännu en föregångare i jämställdhetsarbetet i Värmland. De har valt att ansluta sig till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi jobbar kontinuerligt med att kommunicera jämställt vad gäller våra aktiviteter i både text och bild. Utifrån att vi bedriver verksamhet i en starkt ojämställd bransch har vi kontinuerligt fokus på genus inom ramen för det uppdrag vi har i länet.”

> Läs mer om Stiftelsen Inova i Wermland.

Kontaktperson: Britt Lööv, Verksamhetsledare Stiftelsen Inova i Wermland, britt.loov@inova.nu, 070-611 27 67.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.