Stiftelsen Compare Karlstad

Varmt välkomna hälsar vi Stiftelsen Compare Karlstad som anslutit sig till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Vi på Compare jobbar aktivt för att IT-branschen ska arbeta med jämställdhetsfrågor för att upplysa och inspirera till en mer jämlik och tolerant arbetsmiljö där mångfald ska uppmärksammas. På Compare låter vi jämställdhet och mångfald genomsyra vår organisation med förhoppning om att detta skall sprida sig till våra intressentföretag. Vi vill visa på mångfald och jämställdhet i allt vi gör, från de projekt vi leder till de nyheter som skrivs och bilder som tas.”

> Här kan du läsa mer om Stiftelsen Compare Karlstad.

Kontaktperson: Magnus Bårdén, verkställande tjänsteman, magnus.barden@compare.se, 0708-15 56 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.