Stiftelsen Compare Karlstad

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi på Compare jobbar aktivt för att IT-branschen ska arbeta med jämställdhetsfrågor för att upplysa och inspirera till en mer jämlik och tolerant arbetsmiljö där mångfald ska uppmärksammas. På Compare låter vi jämställdhet och mångfald genomsyra vår organisation med förhoppning om att detta skall sprida sig till våra intressentföretag. Vi vill visa på mångfald och jämställdhet i allt vi gör, från de projekt vi leder till de nyheter som skrivs och bilder som tas.”

> Mer information om Stiftelsen Compare Karlstad.

Kontaktperson: Magnus Bårdén, magnus.barden@compare.se, 0708-15 56 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.