S:t Lukas i Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”S:t Lukas i Värmland arbetar för att ge psykoterapi och samtalsstöd till alla oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller social status. Vår huvudmottagning är förlagd till Karlstad, men genom vår filial i Sunne söker vi minska svårigheten för personer från norra delen av länet att ta del av vårt utbud.

Internt har våra medarbetare skiftande yrkesbakgrund innan sin psykoterapiutbildning för att kunna möta dem som söker oss med rätt insats. Då vårt område ofta domineras av kvinnor uppmanar vi gärna män att söka då vi nyanställer.”

> Mer information om S:t Lukas i Värmland.

Kontaktperson: Birgitta Lidén, varmland@sanktlukas.se, 054-10 18 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.