Specialresor Unlimited AB

Vi välkomnar Specialresor Unlimited AB som en del av Ett jämställt Värmland med bidraget:

”Vi utgår ifrån alla människors lika värde och ser individ framför ålder, kön, etnicitet och andra helt irrelevanta faktorer. Detta synsätt applicerar vi i så väl rekryteringssammanhang som i vårt dagliga arbete.”

> Läs mer om Specialresor Unlimited AB.

Kontaktperson: Louisa Fryklind, VD, louisa@special-resor.se, 0730-835204.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.