Specialresor Unlimited AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi utgår ifrån alla människors lika värde och ser individ framför ålder, kön, etnicitet och andra helt irrelevanta faktorer. Detta synsätt applicerar vi i så väl rekryteringssammanhang som i vårt dagliga arbete.”

> Mer information om Specialresor Unlimited AB.

Kontaktperson: Jonas Bodin, info@special-resor.se, 054-18 89 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.