Sogeti Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Sogeti tror vi på en bra balans mellan andelen män och kvinnor. Vi kämpar hårt för att få in fler kvinnor och delar transparent med oss av hur det går för oss. Våra mål, planer, uppföljningar och initiativ till trots ligger vi på branschsnittet ca 30 % kvinnor inom hela Sogeti Sverige. Dock lyckas vi genom åren bättre på ledarnivå där ca 46 % av våra ledare är kvinnor. I vår svenska ledningsgrupp är just nu 24 % kvinnor så där kan vi göra bättre.

För att vara en attraktiv arbetsgivare för IT-kvinnor, öka andelen kvinnliga chefer och för att dra fler kvinnor till IT-branschen satsar vi på många fronter, via olika initiativ. Några exempel:

 • Först och främst har vi satt mål – som vi följer upp. Vi följer fd Jämo’s 40-/60-princip.
 • Vi har såklart en jämställdhetsplan.
 • Vi brukar säga att vi måste ständigt ha våra gender balance-glasögon på oss – i det lilla och det stora.
 • Viktigt för oss att göra konkreta initiativ för vi anser att ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS.
 • Vi driver #addher sedan 2010. Ett av Sveriges största externa nätverk för kvinnor i IT-branschen.
 • Match and Go, ett mentorskapsinitiativ som genomförs i samarbete med DataTjej.
 • Vi har genom åren engagerat oss i flera externa initiativ såsom Womentor, Microsoft TechDays, Microsoft DigiGirlz, Klara K och deltagit i Ett jämställt Värmland – Tydlig vision och strategi signerad Länsstyrelsen i Värmland i syfte att få regionens olika aktörer att utveckla och förstärka sitt jämställdhetsarbete.
 • Förmåner – exempelvis förstärkt föräldraförsäkring.
 • Rekrytering – I rekryteringsprocessen ser vi till att alltid ha med minst en kvinna och vi ska alltid ha både kvinnliga och manliga kandidater.
 • Unconsious bias trainings.
 • Synliggöra förebilder.
 • Mångfald och inkludering: Vi fokuserar på att förbättra gender balance inom vår verksamhet och i IT-branschen. Vi arbetar också med inkluderande metoder för att säkerställa att varje anställd känner sig trygg och behandlas rättvist. Några av våra konkreta initiativ är vårt externa kvinnliga nätverk #addher, mentorskapsinitiativet Match and Go och vårt interna HBTQ-community OUTFront.
 • Digital inkludering: Vi vill säkerställa digitala rättighet för alla barn och ungdomar och skapa en inkluderande framtid för alla. Ett av våra nyckelinitiativ i Sverige är vårt partnerskap med HelloWorld, som tänder framtidens digitala stjärnor.”

> Mer information om Sogeti.

Kontaktperson: Susanne Andersson Dahlén, susanne.andersson-dahlen@sogeti.se, 072-451 95 67.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.