Sogeti Sverige AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”På Sogeti tror vi på en bra balans mellan andelen män och kvinnor. Vårt långsiktiga arbete att nå upp till våra mål när det gäller andelen kvinnor i företaget, inom alla roller, pågår ständigt. Här följer vi 40-60-principen, en gång definierad av Jämo, som en bra balans av män och kvinnor på en arbetsplats, vilken vi anammat. Inom IT-branschen ligger idag andelen kvinnor på cirka 20 procent. Här ligger vi över snittet och har också ökat andelen kvinnor jämfört med tidigare: 26% av våra anställda i Sverige är kvinnor – alla yrkesroller 39% är kvinnor i gruppen ”ledare”

Kvinnoinitiativ inom Sogeti: För att vara en attraktiv arbetsgivare för IT-kvinnor, öka andelen kvinnliga chefer och för att dra fler kvinnor till IT-branschen satsar vi på många fronter, via olika initiativ. Några exempel

  • WinIT – Women Inspiration Network IT. Vårt eget externa nätverksinitiativ för kvinnor i IT-branschen, idag Sveriges största nätverk av sitt slag, finns på en rad orter och fortsätter att spridas över hela landet. Håll utkik på din ort!
  • Womentor-programmet, ett nätverk för kvinnliga chefer inom IT-branschen. Sogeti har medverkat under fyra år med mentorer och adepter.
  • Microsoft TechDays; Här samarbetar Microsoft och Sogetis kvinnliga nätverk winIT med riktade nätverksträffar för IT-kvinnor •Datatjej, Sogeti finns alltid med på Datatjejs årliga evenemang. Datatjej är ett nätverk för dig som är tjej och som studerar eller är yrkesverksam inom data, IT, systemvetenskap eller motsvarande.
  • NextUp, en IT-­inspirerad tävling där åttondeklassare tävlar lagvis med att lösa problem i verklighetsbaserade case, som tas fram av några av Sveriges ledande IT-­företag, däribland Sogeti. Ett initiativ med extra fokus på tjejer.
  • ITQ Nätverket ITQ är till för IT-kvinnor med utbildning vid KAU eller verksamhet i Karlstad där Sogeti är aktiva.
  • KlaraK, Sogeti har medverkat i KlaraK:s karriärprogram för kvinnor.
  • DigiGirlz; Vi har stöttat Microsofts initiativ gentemot tjejer som ska börja nian, med målet att få fler tjejer att välja IT.
  • Förmåner; exempelvis förstärkt föräldraförsäkring och IVF-stöd.
  • Extra tipsbonus; våra anställda får extra tipsbonus när en kvinna man tipsat om anställts.
  • Rekrytering; I rekryteringsprocessen ser vi till att alltid ha med minst en kvinna och vi ska alltid ha både kvinnliga och manliga kandidater.”

> Mer information om Sogeti.

Kontaktperson: Susanne Andersson Dahlén, susanne.andersson-dahlen@sogeti.se, 072-451 95 67.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.