Socialdemokraterna i Grums

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som jobbar för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Vi jobbar aktivt med de 6 jämställdhetspolitiskamålen både inom vår egen organisation och i kommunen. Vi har under året påbörjat utbildning av kommunens ledningsgrupp  och kommunstyrelsen för att under hösten 2021 fortsätta vårt arbete med att jobba med jämställdhetsintegrering i kommunens verksamheter tillsammans med partikollegor och chefer.”

> Mer information om Socialdemokraterna i Grums.

Kontakt: Sara Emsevik, saraemsevik74@gmail.com, 072-889 52 24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.