Selmagruppen

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Selmagruppen är en förening för kvinnor som har ursprung från andra länder. Syftet med föreningen är bland annat att öka kunskapen om svenska samhället- dess struktur, myndigheter, kultur och värderingar. I detta ingår jämställdhet och respekt för allas lika värde. Föreläsningar, samtal och värdegrundsövningar ingår och kännedom om lagstiftning. Kvinnorna är en del av sin familj och släkt, så en ökad kunskap påverkar även andra personer. En starkare självbild kan göra kvinnor tryggare.”

> Mer information om Selmagruppen.

Kontaktperson: Nazanin Amin, info@selmagruppen.se, 0707-982 078.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.