Säffle kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Genom att hålla dialogen levande och tänka efter, speciellt vid utredningar/beslut/förändringar, hur det påverkar. Att inte exkludera eller ge ojämlika fördelar vare sig när det gäller jämställdhet eller mångfald. Vi ser jämställdhetsarbetet som en viktig del i vårt mångfaldsarbete! I våra kommuner har vi många kvinnodominerade verksamheter och varenda medarbetare behövs för att klara välfärden! På sikt hållbart arbetsliv för alla, samma villkor och möjligheter!”

> Mer information om Säffle kommun.

Kontaktpersoner: Anette Sörensen, , 0533-68 15 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.