RUM Värmland (Riksförbundet Unga Musikanter)

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi strävar efter att ha jämn könsfördelning i styrelsen (styrelsen har varit stor majoritet kvinnor de senaste 6 åren). Vi strävar efter att vår verksamhet ska nå alla musikutövande barn och ungdomar. Vi strävar utöver jämställdheten även för jämlikhet ekonomiskt, genom att ge bidrag till kurser av stor bredd och även ge enskilda individer bidrag för kurser de vill åka på. Ett jämlikt perspektiv gynnar även jämställdheten.”

> Mer information om RUM Värmland.

Kontaktperson: Caroline Dahlström, varmland@rum.se, 076-795 15 24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.