Reumatikerföreningen i Hammarö

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi arbetar för ett bättre liv för alla reumatiker.  Alla våra arrangemang är öppna för män och kvinnor tillsammans, t ex vattengymnastik, studiecirklar, cykelutflykter, Må-Bra-dagar, bussutflykter, fester och föreläsningar.  Föreningens medlemmar består av fler kvinnor än män, och det avspeglas också i styrelsen.  Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.