Region Värmland

Region Värmland arbetar för att bygga en attraktiv och hållbar region för alla värmlänningar. Tillsammans med andra skapar vi ett Värmland som möjliggör för innovation, ett starkt näringsliv och livskvalitet för alla.

Region Värmland har tillsammans med andra aktörer i länet tagit fram Värmlandsstrategin, som är Värmlands gemensamma plan för hur länet ska utvecklas. Värmlandsstrategin är till för alla som lever och verkar i länet. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver.

Fem utvalda perspektiv hjälper oss att hållbarhetssäkra våra insatser: jämställdhet, barn och unga, landsbygder och städer, jämlikhet och inkludering samt klimat och miljö. När vi utvecklar Värmland behöver vi resonera kring perspektiven och inkludera dem i arbetet.

I Värmland ska alla människor kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Det handlar bland annat om frågor som inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet. Förutom en grundläggande rättighet är jämställdhet också en av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga. Jämställdhet ökar kreativiteten, produktiviteten och attraktiviteten, inte minst på arbetsmarknaden. Det bidrar också till ekonomisk tillväxt, då kvinnors och mäns samlade kompetenser, erfarenheter, talanger och innovationsförmågor tas tillvara. Jämställdhet är med andra ord en viktig förutsättning för att säkra vår framtida kompetensförsörjning.

Region Värmland har identifierat kommunikation som ett av de viktigaste verktygen för jämställdhetsintegrering. Därför har vi bland annat tagit fram Schyst! – en guide i jämställd och jämlik kommunikation. Guiden visar tydliga exempel på hur vi kan bli mer inkluderande i vår kommunikation och därmed få fler att känna sig delaktiga i tillväxtarbetet. Vi har även ett övningsmaterial kopplat till Schyst! som kan användas av till exempel skolor, företag, organisationer och föreningar för att de själva ska kunna arbeta med inkluderande kommunikation. Schyst! har spridits i över 35 000 exemplar i hela Sverige och Värmland förknippas alltmer med arbetet med att kommunicera jämställt och jämlikt. Detta stärker bilden av Värmland och gagnar arbetet med att få fler människor att vilja besöka, flytta till eller bo kvar i regionen.

Region Värmland driver flera projekt och jämställdhetssatsningar som en del av det regionala utvecklingsuppdraget och för att bidra till ett mer jämställt Värmland. Just nu pågår projekten Debuting, Gender Readiness och Attraktionskraft Värmland.

> Mer information om jämställdhetsarbetet inom Region Värmland.

Kontaktperson: Gunilla Evers, gunilla.evers@regionvarmland.se, 010-833 10 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.