Region Värmland

Region Värmland ansvarar för samordningen av det regionala tillväxtarbetet i Värmland. Vi har därför tillsammans med andra aktörer i länet tagit fram Värmlandsstrategin, som är Värmlands gemensamma plan för hur länet ska utvecklas. Region Värmland har också ett uppdrag att arbeta med jämställd tillväxt och har från 2011 till 2015 varit hemvist för Resurscentrum för jämställd regional tillväxt (fram till oktober i år finansierat av Tillväxtverket).

För att säkra kontinuitet, kunskap och erfarenhet har Region Värmland beslutat att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet genom att förlänga tiden för resurscentrat till och med 2018. Oberoende av extern finansiering. Detta ger inte bara en långsiktighet, utan signalerar även att Region Värmland ser jämställdhet i länet som en viktig framgångsfaktor för tillväxtarbetet.

Region Värmland har identifierat kommunikation som ett av de viktigaste verktygen för jämställdhetsintegrering. Därför har vi bland annat tagit fram Schyst! – en handbok i jämställd och jämlik kommunikation. Handboken visar tydliga exempel på hur vi kan bli mer inkluderande i vår kommunikation och därmed få fler att känna sig delaktiga i tillväxtarbetet.

Vi har även tagit fram ett arbetsmaterial kopplat till Schyst! som kan användas av till exempel skolor, företag, organisationer och föreningar för att de själva kan arbeta med temat genom olika övningar. Arbetet kopplar starkt till Värmlandsstrategins styrkeområde välkomnande och öppet. Schyst! har i dagsläget spridits i över 15 000 exemplar i hela Sverige och Värmland förknippas allt mer med arbetet med att kommunicera jämställt och jämlikt. Detta stärker bilden av Värmland och gagnar arbetet med att få fler människor att vilja besöka, flytta till eller bo kvar i regionen.

Att fortsätta arbeta med jämlik och jämställd kommunikation för att stärka bilden av Värmland samt jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxt -och utvecklingsuppdraget är Region Värmlands bidrag till ett mer jämställt Värmland.

> Mer information om jämställdhetsarbetet inom Region Värmland.

Kontaktperson: Gunilla Evers, gunilla.evers@regionvarmland.se, 010-833 10 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.