Radix Kompetens

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vår vision på Radix Kompetens, som tillhandahåller arbetsmarknadstjänster är att vara en god förebild på arbetsmarknaden kring jämställdhetsfrågor. Vi hoppas med detta projekt få möjlighet att kunna interagera med andra företag som vill jobba aktivt med att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Önskan är också att vi ska kunna kompetensutveckla samt skapa en förståelse kring jämställdhetsfrågor bland våra medarbetare för att kunna ytterligare förbättra vår företagskultur där vi uppmuntrar ett öppet, vänligt och respekterande klimat på arbetsplatsen. Radix Kompetens strävar efter en allmän inställning bland våra medarbetare där olikheter ses som en tillgång och kan används i syfte att stärka effektiviteten och kreativiteten.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.