Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Vi välkomnar Räddningstjänsten Karlstadsregionen till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi strävar efter jämställdhet och mångfald i vår organisation och ser därför gärna både kvinnor och män som sökande när vi rekryterar. Vi har anpassat våra brandstationer så att de ska passa både kvinnor och män. Bland annat har alla stationer fått omklädningsrum för kvinnor. Vi har anpassat utbudet av tjänstekläder så att de ska passa både kvinnor och män.”

> Läs mer om Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Kontaktperson: Nils Weslien, nils.weslien@karlstad.se, 054-540 28 32.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.