Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Vi strävar efter jämställdhet och mångfald i vår organisation och ser därför gärna både kvinnor och män som sökande när vi rekryterar. Vi har anpassat våra brandstationer så att de ska passa både kvinnor och män. Bland annat har alla stationer fått omklädningsrum för kvinnor. Vi har anpassat utbudet av tjänstekläder så att de ska passa både kvinnor och män.”

> Mer information om Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Kontaktperson: Erik Ramsell, erik.ramsell@karlstad.se, 054-540 28 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.