Rädda Barnen Värmland

Vi välkomnar Rädda Barnen Värmland till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. Vårt arbete fokuseras på de barn som har det svårast, dvs. barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Vi kämpar för att ALLA barn i Värmland ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn i Värmland ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering. Därmed ska flickor och pojkar ha samma rättigheter!”

> Läs mer om Rädda Barnen Värmland.

Kontaktperson: Monica Ekström, monica.ekstrom@boj.se, 070-319 42 15.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.