Projektet Connecting Arvika

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Vi erbjuder aktiviteter för nyanlända, asylsökande i syfte att motverka passivisering, verka för snabbare etablering och ökad hälsa. Vi arbetar i projektet för att erbjuda samma aktiviteter för både män och kvinnor, oavsett bakgrund och ålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.