Projektet Connecting Arvika

Vi välkomnar Projektet Connecting Arvika  till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi erbjuder aktiviteter för nyanlända, asylsökande i syfte att motverka passivisering, verka för snabbare etablering och ökad hälsa. Vi arbetar i projektet för att erbjuda samma aktiviteter för både män och kvinnor, oavsett bakgrund och ålder.

Kontaktperson: Lisa Svensson, lisa.svensson@regionvarmland.se, 054-701 10 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.