Prevas AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Prevas är ett IT-konsultföretag som ligger i framkant när det gäller ny teknik och brinner för att lösa teknikutmaningar. Vi ska vara en modern arbetsplats och viktig samarbetspartner till våra kunder. Därför ser vi det som en självklarhet att även ligga i framkant när det gäller mångfald! Jämställdhetsfrågan är viktig för oss och något vi ständigt arbetar med. Nedan följer några aktuella exempel på aktiviteter:

  • Under 2016 driver vi ett centralt projekt med mål att bli fler kvinnor på Prevas. Syftet med projektet är att identifiera hur vi ska arbeta framöver för att attrahera fler kvinnor att välja Prevas som arbetsgivare. Vi ser även över hur vi som arbetsgivare kan bli än mer attraktiv för kvinnor (och män) för att stärka vårt employer branding.
  • Prevas deltar i Womentor – ett program som syftar till att få fram kvinnliga chefer inom IT- och telekombranschen.
  • Lokalt i Värmland är Prevas aktiva i olika kvinnliga nätverk bl.a. Karlstad universitets nätverk för tjejer som läser IT – ITQ.
  • Prevas bjuder årligen in kvinnliga IT-studenter från olika högskolor och universitet till tjejkvällar. Här presenterar vi företaget och kvinnliga förebilder i branschen samt nätverkar i syfte att knyta viktiga kontakter för framtiden.
  • Prevas sponsrar eventet Female Engineer Network där yrkesverksamma ingenjörskvinnor bjuds in till en inspirationskväll. Prevas är en av talarna under kvällen.
  • I vår jämställdhetsplan framgår det att vi arbetar med mångfald. För att säkerställa det, genom att exempelvis bli fler kvinnor, arbetar vi med intern rekryterare som stöd vid prioritering av kandidater.”

> Mer information om Prevas.

Kontaktperson: Kent Gustavsson, kent.gustavsson@prevas.se, 054-14 74 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.