Polymet Services AB med bifirma B Singing

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Rollbesättningen i styrelsen består av en man och en kvinna. B-singing arbetar med en mångfald röster i sång och tal och en vokalensemble, som så småningom hoppas bestå av 8 kvinnor +8 män. I år vill vi verka för mottot ”Share Your Voice” som är årets tema för World Voice Day 2017, som uppmärksammas världen över varje år den 16 april. Att ha tillgång till sin rösts fulla potential är viktigt för många människor och det finns många perspektiv att jobba med den som akustiskt, medicinskt, pedagogiskt och konstnärligt. Det finns många likheter men också några olikheter i kvinnors resp. mäns röster och hur man ofta hanterar sin röst. Genom att dela kunskap och erfarenheter om rösten genom rytm, rörelse och musik  i t.ex. workshops och musikaliska sammanhang kan vi hjälpa fler att få tillgång till en hållbar röst med ett personligt uttryck. Detta kommer vara till hjälp i arbetsliv, i arbetssökande och i olika musikaliska sammanhang. Arbetet kan också vara till hjälp i språklig utveckling för människor från andra språkområden, vilket bidrar till både jämställdhet och jämlikhet.”

> Mer information om Polymet Services AB med bifirma B Singing. 

Kontaktperson: Berit Norberg, berit@beritnorberg.nu, 070-537 99 03.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.