Polismyndigheten, Polisområde Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Polisen är till för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, trosinriktning etc. I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att bemöta invånarna på ett likvärdigt sätt och värna de grundläggande fri- och rättigheterna. I alla beslut finns jämställdhetsperspektivet med. Vi har en effektiv verksamhet som vi bygger på bred kunskap och kvalitet. Därför arbetar vi metodiskt med att skapa förutsättningar för att på sikt öka mångfalden och andelen kvinnor på alla nivåer inom alla verksamhetsgrenar.”

> Mer information om Polisen.

Kontaktperson: Eva Högfeldt Pettersson, Eva.hogfeldt-pettersson@polisen.se, 010-56 710 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.