Platea AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Platea arbetar idag aktivt med värdegrundsfrågor och vi pratar regelbundet om vilket klimat vi vill ska råda på vår arbetsplats, jämställdhet är en del av detta och berör både personal, klienter och klienters nätverk, vi arbetar på olika nivåer för att kvalitetssäkra en god arbetsmiljö och en god vård och omsorg för våra klienter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.