Paper Province

Tack till Paper Province som har anslutit sig och blivit en del av Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag:

”Vår egen personal gick nyligen en genusutbildning i samarbete med Region Värmland. Vi tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet när vi producerar kommunikationsmaterial. Vi driver ett genusråd som diskuterar frågor kring jämställdhet inom den skogliga bioekonomin. Vi försöker väva in ett tydligt jämställdhetsperspektiv med konkreta aktiviteter i alla våra projekt.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Sandra Sundbäck, VD, s.sundback@paperprovince.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.