Paper Province

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vår egen personal gick nyligen en genusutbildning i samarbete med Region Värmland. Vi tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet när vi producerar kommunikationsmaterial. Vi driver ett genusråd som diskuterar frågor kring jämställdhet inom den skogliga bioekonomin. Vi försöker väva in ett tydligt jämställdhetsperspektiv med konkreta aktiviteter i alla våra projekt.”

> Mer information om Paper Province.

Kontaktperson: Annica Åman, annica.aman@paperprovince.com, 070-250 94 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.