Ord&Bild Reklambyrå

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”För oss känns det självklart att alla krafter måste tas tillvara i vår vardag – oavsett hudfärg, kön, ålder, religion och sexuell läggning – både hos våra uppdragsgivare och hos oss själva. Frågan hålls ständigt aktuell framförallt i vårt planningarbete, i våra workshopprocesser genom bl a gruppsammansättning, frågeupplägg och att alla ska få komma till tals under processens gång. Detta genomsyrar också vilka som ska få synas i våra uppdragsgivares kampanjer och annan kommunikation.”

> Mer information om Ord&Bild Reklambyrå.

Kontaktperson: Peter Jansson Ling, peter.jansson.ling@ordbild.se, 0705-13 74 24.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.