Optellus AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jag jobbar som konsult inom regional utveckling, t ex vid utformning av projekt som skall stärka tillväxten i värmländska små och medelstora företag. Det är ofta projekt som finansieras av värmländska kommuner, regionförbund, Tillväxtverket och EU. Jag bidrar med att lyfta jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv i alla de sammanhang där jag medverkar. Det gör jag för att jag vet att jämställdhet skapar goda resultat. Företag och samhällen som tillvaratar allas möjligheter till fullo mår och presterar helt enkelt bättre. Låt oss sluta säga att ”jämställdhet tar tid” och att det ”är ett arbete där man tar många små steg i taget”. Hur snabbt har inte t ex digitalisering och globalisering gått? Varför skall vi tillåta just jämställdhet att ”få ta tid”. Mina vänner, detta är kvalificerat nonsens, som förpliktigar till intet. Låt oss enas om att istället säga ”ojämställdhet är ett skit som vi skall avsluta här och nu och vi börjar här hos oss”.

Kontaktperson: Charlott Larsson, charlott@optellus.eu, 070-255 25 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.