NWT-koncernen

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

I Nya Wermlands-Tidningens AB har vi en tydlig vilja att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. Denna vilja grundar sig på övertygelsen att arbetsplatser där båda könen finns representerade har större möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt. Män och kvinnor skall behandlas på samma sätt inom företaget. Könstillhörighet skall inte ha någon betydelse vid nyrekrytering, tillsättning av tjänster, lönesättning eller i något annat avseende. En jämställd arbetsplats ökar trivseln, skapar ökad kreativitet och förbättrar samarbetet mellan medarbetarna.”

> Mer information om NWT.

Kontaktperson: Mikael Rothsten, redaktion@nwt.se, 054-19 97 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.