Nifa, branschförening för värmländska matföretag

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi belyser jämställdhetsfrågan i vardagen genom praktisk handling såsom att behandla alla lika och ge samma förutsättningar oavsett kön, etniskt tillhörighet osv. Genom vårt projekt Matregionen Värmland arbetar vi medvetet med de horisontella kriterierna som ett verktyg för att nå projektets mål. Livsmedelsbranschen är förhållandevis jämlik sett till ägarskap av de värmländska matföretagen, något som är mycket positivt. I vår egen organisation har vi en jämställd styrelse och vid större upphandlingar av tjänster kräver vi kompetens inom detta område.”

> Mer information om Nifa.

Kontaktperson: Claes Jonasson, claes.jonasson@nifa.se, 072-514 98 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.