Nätverket Global Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Mångfald och olikheter är positivt och vi skall inte vara rädda för att möta andra kulturer och religioner. Vi bygger upp vår identitet på olika sätt. Det är omöjligt att omedelbart anpassa sig till allting i ett främmande land. Vi måste hitta gemenskap och förstående mellan olika nationer. Om kvinnor eller flickor misslyckas är det inte bara kvinnan som drabbas, det är hela familjen. Global skall skapa kreativitet och hjälpa till att lösa problem. Det är vägen till att våga vara sig själv, annorlunda in en ny miljö och hjälpa många andra att hitta sin plats. De som inte känner till sina rättigheter och har svårt att bli insläppta i samhället!

Jag tycker att det är mycket viktigt att identifiera invandrarkvinnor och med det förbättra möjligheterna att bidra i samhällsutvecklingen med minskad diskriminering, främjar akademiskt och kulturellt utbyte samt förbättra kvinnors roll i olika kulturella, sociala och vetenskapliga områden i kommunerna. På det sättet kan vi dra nytta av potentialen hos de utbildade invandrargrupperna med sina mångkulturella erfarenheter och kunskaper och presentera Sverige som en framgångsrik nation i Skandinavien och Europa. Global kan spela en viktig roll genom att kopplas till en Integrationshandledning på Länsstyrelsen Värmland.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.