Livly Konsulting

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Genom information ska vi öka medvetenheten för jämställdhetsfrågor och eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget. Vi jobbar för att vårt företag ska vara inkluderande, jämställt och spegla samhället likväl som att försöka påverka våra intressenter och kunder att ta ansvar i dessa frågor.

Nolltolerans mot särbehandling, bristande respekt för människor och främja likabehandling

– Vi jobbar med värdegrunden hos våra kunder och hos oss själva. Vi är stolta över vårt arbete med likabehandling, öka kunskap och förståelse för människors olikheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.