Liberalernas Värmlandsförbund

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Liberalerna i Värmland verkar aktivt för individens frihet och aktiva deltagande i alla sammanhang. I vårt politiska arbete uppmärksammar vi alltid jämställdhet, människors lika värde och hbtq-frågor.”

> Mer information om Liberalernas Värmlandsförbund.

Kontaktperson: Niklas Wikström, niklas.wikstrom@karlstad.se, 070-001 82 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.