Liberalernas Värmlandsförbund

Vi välkomnar Liberalernas Värmlandsförbund till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Liberalerna i Värmland verkar aktivt för individens frihet och aktiva deltagande i alla sammanhang. I vårt politiska arbete uppmärksammar vi alltid jämställdhet, människors lika värde och hbtq-frågor.”

> Läs mer om Liberalernas Värmlandsförbund

Kontaktperson: Kjell Åke Holdar, kjell-ake.holdar@liberalerna.se ,073-060 23 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.