Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland

Ett stort tack till Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland som har anslutit sig till Ett jämställt Värmland idag med följande bidrag:

”I vårt företagsutvecklingsarbete till våra medlemmar ser vi till att jobba med både man och kvinna i enskilda firmor (i jord- och skogsbruk som traditionellt är mansdominerade branscher) för att kraften av vårt katalysatorarbete skall hålla hela vägen till genomförande.”

> Läs mer på deras webbplats.

Kontaktperson: Yvonne Andersén, kommunikatör Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland, yvonne.andersen@lrf.se, 054-54 52 67, 0730-603 517.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.