Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”I vårt företagsutvecklingsarbete till våra medlemmar ser vi till att jobba med både man och kvinna i enskilda firmor (i jord- och skogsbruk som traditionellt är mansdominerade branscher) för att kraften av vårt katalysatorarbete skall hålla hela vägen till genomförande.”

> Mer information om Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland.

Kontaktperson: Yvonne Andersén, yvonne.andersen@lrf.se, 0730-603 517.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.