Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland ansluter sig till länets jämställdhetsstrategi – Ett jämställt Värmland. Landstinget ser kopplingarna till strategins fokusområden och landstingets strategiska arbete på följande sätt:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande handlar om jämställt ledarskap och jämställda organisationer – landstinget vidareutvecklar sitt ansvar inom detta målområde i Landstingets handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet i enlighet med CEMR deklarationen 2016 – 2018. Målområdet har koppling till landstingets politiska roll samt rollen som arbetsgivare
  2. Ekonomisk jämställdhet och jämställd tillväxt handlar om utbildning, arbetsmarknad, andel heltidsarbetande och möjligheten att starta företag – även detta målområde finns med i handlingsplans arbetsgivarperspektiv
  3. En jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet handlar bl. a om uttag av föräldraledighet – även detta målområde finns med i landstingets handlingsplanens arbetsgivarperspektiv
  4. Måns våld mot kvinnor – i hälso- och sjukvården benämns området våld i nära relation. Området styrs av Socialstyrelsens föreskrifter.
  5. Jämställd hälsa – målområdet finns med i landstingets handlingsplan och rör rollen som tjänsteleverantör.

> Landstingets bidrag till Ett jämställt Värmland (presentation i pdf).
Läs mer om jämställdhetsarbetet inom Landstinget i Värmland. 

Kontaktperson: Åsa Löfvenberg, ledningsstrateg utvecklingsenheten staben för verksamhets- och ledningsstöd, asa.lofvenberg@liv.se,054 61 42 68, 070 327 88 70.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *