Kvinnoskyddet Elvira

Vi välkomnar Kvinnoskyddet Elvira till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Kvinnoskyddet Elvira i Sunne – ett skyddat boende. Vi tar emot kvinnor och barn dygnet runt. En fristad för misshandlade och utsatta kvinnor/barn, i akuta situationer. Rådgivning och stödsamtal.”

> Läs mer om Kvinnoskyddet Elvira.

Kontaktperson: Ingela Sundqvist, kvinnoskyddet.elvira@hotmail.com, 070-0340094.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.