Kvinnoskyddet Elvira

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Kvinnoskyddet Elvira i Sunne – ett skyddat boende. Vi tar emot kvinnor och barn dygnet runt. En fristad för misshandlade och utsatta kvinnor/barn, i akuta situationer. Rådgivning och stödsamtal.”

Kontaktperson: Ingela Sundqvist, kvinnoskyddet.elvira@hotmail.com, 0735-602 776.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.