Kvinnojouren Filipstad/Storfors

Vi välkomnar Kvinnojouren Filipstad/Storfors till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi har skyddat boende för kvinnor och barn. Där dom under en tid finner sin fristad. Där stöttar vi och lyssnar på deras berättelser. Ökar deras kunskaper om deras rättigheter. Stärker deras självkänsla och självförtroende för att kunna stå på egna ben igen. Till ett liv på deras villkor, inte på männens. Det är mycket viktigt att arbeta med jämställdhet, och avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor.”

> Läs mer om Kvinnojouren Filipstad/Storfors.

Kontaktperson: Perina Österberg, kvinnojouren.filipstad@telia.com, 0590-122 21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.