Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors är en religiöst och partipolitiskt obunden förening och verksamheten vilar på feministisk grund. Vi står för nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn och vi strävar efter ett jämlikt och jämställt samhälle där allas lika värde är i fokus. Föreningen skall verka genom att ge information och kunskap, så att medvetandet och insikten hos befolkningen ökar vad gäller alla former av mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. I vårt mål ingår att ge information och nå ut till anställda som i sin profession möter kvinnor, tjejer och barn som är utsatta och lever/har levt med våld. Vårt uppdrag är även att ge skydd och stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld. Vi driver ett skyddat boende i Karlskoga dit kvinnor och barn kan komma dygnet runt.”

> Mer information om Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors.

Kontaktperson: Cecilia Heikkinen, styrelsen@jourenmaggan.se, 073-766 22 13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.