100: Kristinehamns kommun

Hipp hipp hurra, vi välkomnar Kristinehamns kommun som anslutning nummer 100! Landshövding Kenneth Johansson överlämnade tårta, diplom och blommor i Kristinehamns kommunhus och uppmärksammade deras inspirerande bidrag:

”Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter kommunens invånare. Genom att arbeta för att öka medvetenheten hos våra medarbetare om egna värderingar och attityder i jämställdhet- och hbtq-frågor, är syftet att skapa ett öppet förhållningssätt till, och gott bemötande av, medborgare, brukare och kollegor. Alla ska känna sig inkluderade i vår verksamhet och i vår kommun.

Konkret innebär det här arbetet att alla medarbetare och förtroendevalda i Kristinehamns kommun ska ha grundläggande kunskaper om genus, jämställdhet- och hbtq-frågor. Detta sker genom olika utbildningsinsatser, som kan vara allt från kortare föreläsningar till flerdagarsutbildningar. Kristinehamns kommun har även ratificerat CEMR-deklarationen och ett arbete har påbörjats med att ta fram en handlingsplan för att kvalitetssäkra kommunens verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kristinehamns kommun har också varit med i SKLs arbete: Hållbar jämställdhet (HÅJ) och genomfört två genderbudgeting projekt. Vi är fortsatt med i SKLs nätverk för de kommuner som deltagit i HÅJ. Projekten inom ramen för HÅJ avslutas nu, men kommunerna i SKLs nätverk kommer att fortsätta i någon form.”

> Läs mer om deras jämställdhetsarbete.

Kontaktperson: Annelie Wiker, jämställdhetsstrateg Kristinehamns kommun, annelie.wiker@kristinehamn.se, 0550-858 99.

IMG_0277

Från vänster på bilden: Landshövding Kenneth Johansson, särskilt sakkunnig jämställdhet vid Länsstyrelsen Värmland Katarina Jakobsson, kommunalråd Kristinehamns kommun Anne-Marie Wallouch och Kristinehamns kommuns jämställdhetsstrateg Annelie Wiker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *