Kriminalvården

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Målet med jämställdhetsintegrering i Kriminalvården är att verka mot de, av regeringen, uppsatta jämställdhetspolitiska målen. Samtliga enheter i Kriminalvården har ansvar för att självständigt integrera jämställdhet med möjlighet att anpassa utformning samt arbetssätt till dess unika verksamhet.

De övergripande målen är att:

  • Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade.
  • Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning.
  • Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män.
  • Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad.

För att arbetet med jämställdhetsintegreringen skall fungera framgångsrikt är det av vikt att utgå från ett helhetsperspektiv. Där utgör ett gott chefsstöd en grundläggande förutsättning för de medarbetare som arbetar med att föra jämställdhetsarbetet framåt inom den egna verksamheten. Ett helhetsperspektiv är även av stor vikt vad gäller de förändringar enheten väljer att genomföra. Förändringar av fasta rutiner och etablerade arbetssätt kan verka små och obetydliga men kan i sin helhet få stor betydelse.”

> Mer information om Kriminalvården.

Kontaktperson: Cecilia Wärn, cecilia.warn@kriminalvarden.se, 077-228 08 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.