Konsumentverket

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi i Konsumentverket arbetar för medvetna och säkra konsumenter. Vi ska bemöta konsumenter och varandra på ett likvärdigt sätt med utgångspunkt i individens unika förutsättningar och behov. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i vårt agerande både internt i organisationen och i dialogen för att hjälpa konsumenterna att göra medvetna val. Vårt förhållningssätt ska präglas av öppenhet, engagemang och respekt.”

> Mer information om Konsumentverket.

Kontaktperson: Elin Nelin, Elin.Nelin@konsumentverket.se, 054-19 41 07.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.