Konsumentverket

Vi hälsar Konsumentverket hjärtligt välkomna till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi i Konsumentverket arbetar för medvetna och säkra konsumenter. Vi ska bemöta konsumenter och varandra på ett likvärdigt sätt med utgångspunkt i individens unika förutsättningar och behov. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i vårt agerande både internt i organisationen och i dialogen för att hjälpa konsumenterna att göra medvetna val. Vårt förhållningssätt ska präglas av öppenhet, engagemang och respekt.”

> Läs mer om Konsumenverket.

Kontaktperson: Karin Olsson Wärn, personalhandläggare Konsumentverket, karin.olssonwarn@konsumentverket.se, 0771-42 33 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.