Coop Värmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”I en servicebransch som vår är det av största vikt att föreningen värnar om det omfattande humankapital som föreningen besitter i form av sina medarbetare. Under 2016 introducerades en helt ny HR-strategi som omfattar föreningens samtliga medarbetare. HR-strategin berör både rekryterings-, utveckling-, arbetsmiljö, samt styr- och policydokument. För att hjälpa de medarbetare som tvingats lämna sina jobb har också stora resurser vidtagit i samarbete med omställningsföretagen Antenn och Startkraft, Arbetsförmedlingen, Trygghetsfonden och Trygghetsrådet, för att på bästa sätt hjälpa de medarbetare som tvingats att lämna sina arbeten inom föreningen. Föreningen är också aktiv i samhälls- och sociala frågor. Exempel på det är språkpraktikanter, samarbete med regionala sociala kooperativ samt We Effect, kooperationens egen biståndsorganisation.”

> Mer information om Coop Värmland.

Kontaktperson: Karolina Nilsson, karolina.nilsson@coopvarmland.se, 010-410 81 02.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.