Konsum Värmland

Vi hälsar Konsum Värmland hjärtligt välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”I en servicebransch som vår är det av största vikt att föreningen värnar om det omfattande humankapital som föreningen besitter i form av sina medarbetare. Under 2016 introducerades en helt ny HR-strategi som omfattar föreningens samtliga medarbetare. HR-strategin berör både rekryterings-, utveckling-, arbetsmiljö, samt styr- och policydokument. För att hjälpa de medarbetare som tvingats lämna sina jobb har också stora resurser vidtagit i samarbete med omställningsföretagen Antenn och Startkraft, Arbetsförmedlingen, Trygghetsfonden och Trygghetsrådet, för att på bästa sätt hjälpa de medarbetare som tvingats att lämna sina arbeten inom föreningen. Föreningen är också aktiv i samhälls- och sociala frågor. Exempel på det är språkpraktikanter, samarbete med regionala sociala kooperativ samt We Effect, kooperationens egen biståndsorganisation.”

> Läs mer om Konsum Värmland.

Kontaktperson: Klas Olsson, presskontakt Konsum Värmland, klas.olsson@konsumvarmland.se, 010-410 81 02.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.