Karlstads ungdomsfullmäktige

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Karlstads ungdomsfullmäktige är ett rådgivande och partipolitiskt obundet organ som bildas av ungdomar mellan 15 och 19 år. Från den 1 juli 2024 har ungdomsfullmäktige ett nytt reglemente där det framgår att den årliga kongressen ska eftersträva en jämn köns- och åldersfördelning på kandidaterna till ungdomsfullmäktige. Invalda ledamöter ska inför varje ny mandatperiod genomgå en utbildning där de får lära sig om barnkonventionen, vårt demokratiska system och arbetsformerna i en kommun. Jämställdhet är ett naturligt inslag i utbildningen.

Inför varje ny mandatperiod tar ungdomsfullmäktige fram en lista på ett antal fokusgrupper som ledamöterna vill arbeta med. Under mandatperioden 2023-2024 har ledamöterna valt att skapa en grupp som arbetar med jämställdhetsfrågor och under 2024 engagerar sig ungdomsfullmäktige i Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet.”

> Mer information om Karlstads ungdomsfullmäktige.

Kontaktperson: Malin Qvarnström, malin.qvarnstrom@karlstad.se,054-540 39 54. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.