Karlstads ungdomsfullmäktige

Vi välkomnar Karlstads ungdomsfullmäktige till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Inför varje mandatperiod tar ungdomsfullmäktige fram ett handlingsprogram för kommande mandatperiod. Detta handlingsprogram är en lista på de fokusgrupper som ungdomsfullmäktige vill arbeta med under mandatperioden. Under mandatperioden 2017/2018 har Karlstads ungdomsfullmäktige valt att koncentrera sig på frågor kring jämställdhet, inkludering, mångfald och integration, frågor som ungdomsfullmäktige sedan länge varit drivande kring. Nytt för i år är att Karlstads Ungdomsfullmäktige engagerar sig i Forum jämställdhet genom den fokusgrupp som jobbar extra mycket kring jämställdhetsfrågor.”

> Läs mer om Karlstads ungdomsfullmäktige.

Kontaktperson: Malin Qvarnström, malin.qvarnstrom@karlstad.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.