Karlstads ungdomsfullmäktige

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Inför varje mandatperiod tar ungdomsfullmäktige fram ett handlingsprogram för kommande mandatperiod. Detta handlingsprogram är en lista på de fokusgrupper som ungdomsfullmäktige vill arbeta med under mandatperioden. Under mandatperioden 2017/2018 har Karlstads ungdomsfullmäktige valt att koncentrera sig på frågor kring jämställdhet, inkludering, mångfald och integration, frågor som ungdomsfullmäktige sedan länge varit drivande kring. Nytt för i år är att Karlstads Ungdomsfullmäktige engagerar sig i Forum jämställdhet genom den fokusgrupp som jobbar extra mycket kring jämställdhetsfrågor.”

> Mer information om Karlstads ungdomsfullmäktige.

Kontaktperson: Malin Qvarnström, malin.qvarnstrom@karlstad.se,054-540 39 54. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.