Karlstads ungdomsfullmäktige

Vi välkomnar Karlstads ungdomsfullmäktige till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Inför varje mandatperiod tar ungdomsfullmäktige fram ett handlingsprogram för kommande mandatperiod. Detta handlingsprogram är en lista på de fokusgrupper som ungdomsfullmäktige vill arbeta med under mandatperioden. Under mandatperioden 2017/2018 har Karlstads ungdomsfullmäktige valt att koncentrera sig på frågor kring jämställdhet, inkludering, mångfald och integration, frågor som ungdomsfullmäktige sedan länge varit drivande kring. Nytt för i år är att Karlstads Ungdomsfullmäktige engagerar sig i Forum jämställdhet genom den fokusgrupp som jobbar extra mycket kring jämställdhetsfrågor.”

> Läs mer om Karlstads ungdomsfullmäktige.

Kontaktperson: Ina Jacobsen, ina.jacobsen@karlstad.se, 054-540 00 00.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *